L’any 1992, en Toni Guerrero i en Francesc Tubau de Ràdio Vilafant van tenir una idea per fer arribar les notícies a tots els veïns del poble, la creació de una revista municipal. Aquest primer número va ser imprès a la fotocopiadora de l’Ajuntament, plegat manualment amb molta paciència i repartit a totes les bústies.

Els antecedents però són molt anteriors: abans de la primera revista Veïns s’havien publicat alguns butlletins informatius, però sense el caire de “revista”, sense entrevistes, ni reportatges, etc… i amb molta presència d’estadística i informació oficial (pressupostos, projectes municipals…). No hi havia ni continuïtat ni periodicitat, i sovint lligades amb els períodes electorals. Tenim constància de butlletins els anys 1983, 1984 i 1991.

A banda de l’objectiu informatiu, amb la revista Veïns també se cerca cohesionar el poble, ja que a principis dels anys noranta es troba dividit i incomunicat entre els 3 nuclis urbans de Vilafant. La vessant més informativa abasta des de les activitats que s’hi realitzen, informació i dades de interès, agenda municipal, telèfons de contacte… fins les opinions, cròniques i escrits dels mateixos veïns.

En la primera edició de la revista Veïns (número 0, publicat al abril de 1992) ja s’hi reivindicava l’interès per la història de Vilafant: al peu de la capçalera hi recollien l’evolució del nom de Vilafant, i a la pàgina 6, l’ex-alcalde del poble, Ricard Aiguabella (alcalde del 1963-1980), escrivia la secció “La nostra història”, fent un repàs de la importància del coneixement històric i de com Vilafant amagava grans històries i curiositats encara per estudiar.

Durant els primers anys, la revista Veïns es dissenyava des de l’Ajuntament i des de Ràdio Vilafant, i s’imprimia a la fotocopiadora del mateix ajuntament. En aquests més de 100 números podem comprovar l’evolució del disseny, molt evident també en els 4 primers números, des del núm. 0 (abril 1992) fins el 3 (juliol de 1993).

A l’any 1995 és la primera revista impresa professionalment, en impremta, i es millora el paper en setinat. A l’any 1997 es comença a editar amb programes de edició informàtica per millorar la redacció i disseny de la revista.

Al 1999 es publica el primer exemplar de la revista amb la portada i la contraportada en color, però no seria fins 2007 que es comença a publicar la revista a tot color.

Al any 2009 es va redissenyar la maqueta de la revista per donar-li un aspecte més professional acompanyat de canvis estructurals. Al 2013 es va tornar a fer un canvi de maquetació i es van augmentar el número de pàgines, format que encara es manté fins avui.

Podeu consultar en línea el número 0 de la revista Veïns de l’abril de 1992, i el número 100 publicat al setembre de 2018, on hi trobareu l’article especial dedicat a la història de la revista Veïns amb entrevistes i textos per poder conèixer els orígens de la revista i el procés de redacció i maquetació de cada entrega.

A la web municipal de l’Ajuntament teniu una hemeroteca amb la majoria de revistes consultables: http://www.vilafant.com/hemeroteca.php